Dorpsplatforms

Alle dorpen in de gemeente Renkum hebben een eigen dorpsplatform. De dorpsplatforms bestaan uit inwoners uit het dorp. Zij leveren een bijdrage aan een goed leefklimaat door bijvoorbeeld hun mening te geven over ontwikkelingen in de gemeente. De dorpsplatforms werken samen met diverse instellingen zoals de gemeente, Vivare, politie en Renkum voor Elkaar.

De dorpsplatforms zijn zelfstandige stichtingen of verenigingen en staan los van de gemeente. Wij geven een bijdrage om de dorpsplatforms te ondersteunen bij hun activiteiten.

Buurtwandelingen en buurtavonden

De dorpsplatforms organiseren buurtwandelingen en buurtavonden waarop inwoners onderwerpen, die in hun buurt spelen, kunnen inbrengen. Buurtwandelingen worden aangekondigd in het huis-aan-huis blad Hoog en Laag en op de websites van de dorpsplatforms. Ook organiseren de dorpsplatforms informatieavonden over onderwerpen die voor de inwoners van belang zijn.

Contact

Wilt u iets onder de aandacht van een dorpsplatform brengen of lid worden? Neemt u dan contact op met het dorpsplatform. Iedereen die in de gemeente Renkum woont, kan lid worden van het dorpsplatform in zijn of haar dorp. De voorzitter en de leden zijn lid op persoonlijke titel.

Meer informatie over de dorpsplatforms vindt u op de volgende websites: