Maaien gazons en bermen

Wij willen de biodiversiteit in gazons en bermen bevorderen. Daarom veranderen we de manier waarop we die plekken onderhouden en maaien.

Gazons

Gazons zijn plekken waar gras groeit, vaak binnen de bebouwde kom. Tijdens het groeiseizoen maaien we gazons eens per 2 weken. In velden waar bloembollen staan beginnen we daar pas mee als die helemaal zijn uitgebloeid, meestal in mei.

Op dit moment onderzoeken we welke gazons vanaf 2022 minder gemaaid hoeven te worden. Dat noemen we ‘natuurlijk beheer’. We maaien dan minder, zodat er meer kruiden en planten kunnen groeien. In maart 2022 maken we bekend om welke stukken dat gaat.

Bermen

Bermen zijn stroken met groen, vaak langs de (doorgaande) wegen. Tot nu toe maaiden we die ongeveer 2 keer per jaar, aan het begin en het einde van de zomer. Vanaf 2021 doen we dat nog minder vaak. We maaien na de langste dag (21 juni) alleen op de plekken waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid. Op de andere plekken blijft het staan tot ongeveer half september of oktober.

Bloeiende kruiden krijgen in bermen de kans om meer te groeien en om zaden voor het volgende jaar te maken en te verspreiden. Uiteindelijk werken we hiermee aan gevarieerde, bloemrijke bermen. Goed voor de natuur en mooi om te zien.