Open data

Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.

Geoportaal

Veel van deze data is open data: gegevens die door iedereen in te zien en te gebruiken is. Wij hebben veel van deze data nu makkelijk toegankelijk gemaakt in een Geoportaal

Het is bijvoorbeeld mogelijk om luchtfoto’s uit verschillende jaren te vergelijken, cijfers over allerlei onderwerpen te bekijken, basisgegevens over gebouwen op te vragen en er is informatie over de biodiversiteit in de gemeente te vinden.

In de toekomst plaatsen we meer data in het portaal.

Tijdelijk minder informatie via GeoPortaal

Door een mogelijk beveiligingslek is MijnOmgeving tijdelijke uitgeschakeld. In overleg met experst hebben we besloten om het ICT systeem van MijnOmgeving en Open Data te vervangen door een nieuw ict systeem. Daarom is naar verwachting tot begin april 2022 MijnOmgeving niet beschikbaar. Dat geldt ook voor sommige informatie in het GeoPortaal.