Administratief beroepsschrift

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw aanvraag tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een administratief beroepschrift indienen. 

In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.

Wanneer nemen wij uw beroepschrift in behandeling?

Wij nemen uw beroepsschrift in behandeling als:

  1. u het beroepschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders.
  2. u alleen beroep aantekent tegen de gronden waarop u bent afgewezen.
  3. in uw beroepsschrift een goede motivatie van uw redenen staat. U onderbouwt uw redenen voor beroep met bewijsstukken.
  4. uw handtekening onder het beroepsschrift staat. Zonder handtekening nemen wij uw beroepschrift niet in behandeling.