Administratief beroepsschrift

Wordt uw aanvraag na de uitgebreide aanvraag ook afgewezen, dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking een administratief beroepschrift indienen.

Dit doet u via de digitale balie belastingen. U logt in met uw DigiD.

Administratief beroepschrift kwijtschelding