Roerende zaakbelasting (RZB)

Roerende zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Voorbeelden hiervan zijn woonschepen.

De roerende zaakbelasting bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting.

Percentage van de waarde

Ieder jaar stellen wij voor de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting een percentage van de waarde in het economische verkeer van de roerende zaak vast. Dit percentage is de basis voor de belastingheffing.

Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw roerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2024 en de hoogte van de tarieven. Het te betalen bedrag vindt u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen. 

Tarieven

De RZB is een percentage van de waarde in het economische verkeer.

Eigenaar of gebruiker 2024
Eigenaar woning 0,1114 %
Eigenaar niet-woning 0,4307 %
Gebruiker niet-woning 0,3371 %

 

Verkoop of verhuizing

Roerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop van een roerende zaak wordt het meestal via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.