Roerende zaakbelasting (RZB)

Roerende zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Voorbeelden hiervan zijn woonschepen.

De roerende zaakbelasting bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. Wij stellen ieder jaar voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de waarde in het economische verkeer van de roerende zaak vast als basis voor de belastingheffing. Het te betalen bedrag vindt u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen. 

Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw roerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2021 en de hoogte van de tarieven. 

Tarieven

De RZB is een percentage van de waarde in het economische verkeer.

  2022 2021
eigenaar woning 0,1213 % 0,1348 %
eigenaar niet-woning 0,3598 % 0,3805 %
gebruiker niet-woning 0,2867 % 0,3027 %

 

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is bepalend.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belasitngaanslag dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.