WOZ-waarde en taxatieverslag

Ieder jaar bepalen wij de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (ozb).

Opvragen taxatieverslag

Woning

Staat de aanslag op uw naam? Dan kunt u met uw DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald. De manier van inzien van het taxatieverslag is verschillend voor eigenaren en huurders/gebruikers van woningen.

  • Eigenaar woning: via de webstie mijn.overheid.nl kunt u het taxatieverslag inzien onder 'Persoonlijke gegevens'.
  • Huurder/gebruiker woning: het taxatieverslag kunt u aanvragen via belastingen@renkum.nl. Wij sturen of mailen u het taxatieverslag binnen enkele werkdagen toe.
  • De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen in onze gemeente te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, stuur dan een email naar belastingen@renkum.nl.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of hebt u een vraag over uw aanslag gemeentelijke belastingen? Wij geven binnen 5 werkdagen antwoord op uw vraag via het digitale formulier snelreactie. U kunt uw vraag stellen tot 29 maart 2019. Vermeld waarom u reageert. U krijgt antwoord voor 1 april 2019.
Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u bezwaar maken tot 12 april 2019. Doe dit dan binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Let op! U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Op de webpagina Bezwaar maken leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Telefonisch een vraag stellen kan via 026 3348 111.