Afwijken regels omgevingsplan

Is uw bouwplan in strijd met wat er in het omgevingsplan staat? Dan kan er in bepaalde gevallen met een vergunning worden afgeweken van het omgevingsplan. Omgevingsplan is de nieuwe naam voor een bestemmingsplan.
 

Vergunningcheck

Wilt u weten of uw plan in strijd is met het omgevingsplan en welke procedure u moet doorlopen? Doe dan eerst een vergunningcheck.

Vergunningcheck

Is de uitkomst is dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan raden wij u aan een vooroverleg aan te vragen. Op de pagina Vooroverleg leest u meer informatie.

Afwijking mogelijk in bepaalde gevallen

In onderstaande gevallen kunt u in aanmerking komen voor een afwijking:

Binnenplanse afwijking

In de regels van het omgevingsplan staan situaties waarvoor wij kunnen afwijken van de regels in dat omgevingsplan. Uw plan wordt dan door ons getoetst aan onze regels en voorwaarden, het zogenaamde afwegingskader. Als het plan hierbinnen past wordt een omgevingsvergunning afgegeven voor het afwijken van het bestemmingsplan. Zo’n afwijking heet een binnenplanse afwijking.

Voorbeeld: in een omgevingsplan staat dat u een garage van maximaal 3 meter hoog mag bouwen. Maar de goot van het huis is 3,10 meter en het is mooier en technisch gezien makkelijker als u de garage even hoog maakt. Met een binnenplanse afwijking kunnen wij toestaan dat u 10 centimeter hoger mag bouwen.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet zonder vergunning te bouwen is. Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen;
  2. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. 

Voor deze activiteiten kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze wordt getoetst aan ons beleid en de regels. Daarna wordt er een afweging gemaakt of wij de omgevingsvergunning wel of niet verlenen.  

Als uw plan complex is, bijvoorbeeld omdat u een woning wilt bouwen waar nu nog geen gebouw staat, dan kan het college van burgemeester en wethouders de uitgebreide procedure van toepassing verklaren. Deze procedure duurt maximaal 26 weken.

Wilt u direct een vergunning aanvragen? Ga dan naar het online Omgevingsloket.

Aanvragen wijziging omgevingsplan

In sommige gevallen is het nodig om de regels uit het omgevingsplan aan te passen. Hiervoor kunt u een wijziging van het omgevingsplan aanvragen. Voor kleinschalige particuliere verbouwingen zal dit niet aan de orde zijn.