Vooroverleg

Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Wilt u zeker weten of uw bouwplan haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet ‘vooroverleg’. Bij een vooroverleg wordt geen vergunning verleend, maar geven wij een advies.

Aanvragen

Een vooroverleg vraagt u aan door het formulier Aanvraag vooroverleg (pdf, 93 kB) in te vullen. Mail dit, samen met de gevraagde stukken, naar postbus@odra.nl.

Prijs

Een vooroverleg kost € 140,- (tarief 2023). Mocht u na het vooroverleg een aanvraag Omgevingsvergunning indienen, dan verrekenen we de kosten van het vooroverleg met de leges van de aanvraag van de Omgevingsvergunning.

Na de aanvraag

Wij controleren voor u of uw plannen voldoen aan het bestemmingsplan en aan de ‘redelijke’ eisen van welstand. Daarna krijgt u van ons het advies toegestuurd. Wij streven ernaar om binnen 6 weken uw aanvraag voor een vooroverleg af te handelen.