Vooroverleg

Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het omgevingsplan? Wilt u zeker weten of uw bouwplan haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet ‘vooroverleg’. 

Aanvragen vooroverleg

Vul het formulier Aanvraag vooroverleg (pdf, 93 kB) in. Stuur dit, samen met de gevraagde stukken, naar e-mail postbus@odra.nl. Een vooroverleg is gratis.

Na de aanvraag

Wij controleren voor u of uw plannen voldoen aan het omgevingsplan, ons beleid  en de ‘redelijke’ eisen van welstand. Daarna krijgt u van ons het advies toegestuurd. Wij streven ernaar om binnen 6 weken uw aanvraag voor een vooroverleg af te handelen.