Voorleggen van een plan

U wilt iets veranderen in uw omgeving en deze veranderingen passen niet in het bestemmingsplan. Dan is het fijn om snel een idee te krijgen hoe wij over uw plannen denken.

U kunt uw plan inbrengen bij de ‘Intaketafel’. Tijdens de intaketafel toetsen meerdere specialisten van de gemeente samen uw plan op kansrijkheid. Daarvoor gebruiken wij ons beleid en regelgeving. De intaketafel geeft een advies over uw plan. Een officieel besluit wordt niet genomen.

Gaat u een kleine verbouwing doen, zoals een aanbouw, dakkapel of schuur? Kijk dan bij ‘Afwijken regels omgevingslan’ en ‘Vooroverleg’.

Aanmelden initiatief

U kunt uw plan aanmelden voor de intaketafel. Vul hiervoor het formulier 'Aanmelden (bouw)plan voor intaketafel' (Word, 226 kB) in en stuur dit samen met de aanvullende gegevens naar e-mail ruimte@renkum.nl

Wij vragen de volgende aanvullende gegevens:

  • een situatieschets met de locatie van het initiatief;
  • bewijs dat de locatie uw eigendom is of dat de eigenaar van de locatie akkoord is met behandeling van uw initiatief in de intaketafel;
  • uw contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten.

Nadat u deze gegevens heeft aangeleverd, nemen wij contact met u op om onder andere te bespreken in welke categorie uw plan hoort. 

3 categorieën

Categorie 1

Dit zijn eenvoudige ruimtelijke plannen. Deze behandelen wij niet bij de intaketafel. Wij adviseren u een Vooroverleg aan te vragen.

Categorie 2

Dit zijn enigszins complexe ruimtelijke plannen waarbij verschillende beleidsvelden betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan het splitsen van een woning of het aanpassen van een winkelpand naar een woning. Deze (categorie 2) plannen bespreken wij iedere 2 weken bij de intaketafel. De uitslag van de intaketafel sturen wij u per e-mail, of uw contactpersoon bespreekt dit met u.

Categorie 3

Dit zijn complexe plannen waarbij veel beleidsvelden betrokken zijn. Bijvoorbeeld het slopen een kantoorflat en nieuwbouw van een appartementencomplex op dezelfde plek. Of het verbouwen van een kerk tot een woonplek met meerdere studio’s. Deze (categorie 3) plannen bespreken we iedere 4 weken bij de intaketafel.

Na de bespreking van uw plan krijgt u een brief met ons advies of uw plan kansrijk is. Ook ontvangt u een verslag waarin wij per beleidsveld de kansrijkheid aangeven. Als er knelpunten zijn, kijken wij of uw plan met aanpassingen wel mogelijk te maken is. Wij behandelen maximaal 3 nieuwe initiatieven per intaketafel. In juli en augustus is er geen intaketafel voor categorie 3 plannen.

Prijs

Categorie  Prijs (2024)
1 Gratis
2 € 500,-
3 € 1.800,-

Meer informatie

In de informatiebrief 'Hoe leg ik een (bouw)plan voor' (pdf, 129 kB) leggen we uit hoe de intaketafel werkt.