Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het digitale Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft
  • een melding moet doen
  • geen vergunning nodig heeft.

Heeft u de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) op (026) 37 71 600 of via postbus@odra.nl. De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Vooroverleg

Wilt u weten of uw bouwplan haalbaar is of dat u alle stukken compleet heeft dan kunt u ook een vooroverleg aanvragen. Een vooroverleg is niet gratis.

Flitsvergunning

In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen 1 dag en 2 weken een beslissing op uw aanvraag. U neemt als aanvrager van de flitsvergunning zelf het initiatief om de vergunningsaanvraag te toetsen aan de voorwaarden. Alle informatie over de flitsvergunning en de voorwaarden voor een flitsvergunning vindt u op de website van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking:

  • het plaatsen van dakkapellen
  • het wijzigen van de gevel
  • het plaatsen van erfafscheidingen
  • het aanbrengen van gevelreclame
  • het bouwen van bijgebouwen
  • het bouwen van 1-laagse aan- en uitbouwen
  • constructieve wijzigingen zoals doorbraken, balkons, dakterrassen e.d.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen, gaat via het Omgevingsloket .Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Na de aanvraag toetsen wij uw plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandeisen, bouwbesluit en bouwverordening. Omgevingsvergunningen met een bouwwaarde van meer dan € 500.000 worden aan een Bibob-onderzoek onderworpen in het kader van de Wet BIBOB. Daarmee beoordelen we de integriteit van uw onderneming en de personen die daarbij betrokken zijn.

Kosten

Informatie vragen of een melding doen is gratis. Voor een vooroverleg en aanvraag van een omgevingsvergunning brengen wij wel kosten (leges) in rekening. De kosten van een omgevingsvergunning staan in hoofdstuk 3 van de tarieventabel die hoort bij de Legesverordening.

Afhandeling en procedure

De doorlooptijd voor een aanvraag Omgevingsvergunning is 8 tot 26 weken, afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag. Mocht de termijn te kort zijn dan kunnen wij deze verlengen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u de vergunning opgestuurd.

Publicatie en bezwaar

Alle aanvragen en besluiten van omgevingsvergunningen worden officieel gepubliceerd. Dit heet een bekendmaking. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar maken. Het is verstandig als aanvrager hier rekening mee te houden en de bezwaartermijn af te wachten voor de start van uw werkzaamheden.

Het inzien van de stukken die horen bij een lopende vergunningaanvraag is gratis. Kijk bij Bouwtekening inzien voor meer informatie.

Toezicht en handhaving

Wij houden toezicht op bouwactiviteiten. Als u afwijkt van de verleende omgevingsvergunning zijn wij bevoegd de bouw- of sloopactiviteiten stil te leggen.

Plaatsen grote voorwerpen

Bij bouwwerkzaamheden is het soms nodig een steiger, container of hijskraan te plaatsen op de openbare weg. Daarvoor heeft u een ontheffing ‘tijdelijk gebruik openbare ruimte’ nodig. Hoe u de ontheffing aanvraagt leest u op de pagina Voorwerpen plaatsen op openbare grond.