Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Vergunningcheck

Heeft u de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Bel (026) 37 71 600 of stuur een bericht naar e-mail postbus@odra.nl. De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Vooroverleg

Wilt u weten of uw bouwplan haalbaar is of dat u alle stukken compleet heeft, dan kunt u ook een vooroverleg aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen, gaat via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Na de aanvraag toetsen wij uw plannen aan de regels. Voor omgevingsvergunningen met een bouwwaarde van meer dan € 50.000,- doen wij een Bibob-onderzoek. Dit in het kader van de Wet Bibob. Daarmee beoordelen we de integriteit van uw onderneming en de personen die daarbij betrokken zijn.

Kosten

Informatie vragen of een melding doen is gratis. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning brengen wij wel kosten (leges) in rekening. De kosten van een omgevingsvergunning staan in hoofdstuk 3 van de tarieventabel die hoort bij de Legesverordening.

Afhandeling en procedure

De doorlooptijd voor een aanvraag Omgevingsvergunning is 8 weken. Mocht de termijn te kort zijn dan kunnen wij de te termijn met 6 weken verlengen. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u de vergunning opgestuurd. 

Als uw plan complex is en niet binnen het omgevingsplan past, bijvoorbeeld omdat u een woning gaat bouwen op een plek waar nu nog geen gebouw staat, dan kan het college van burgemeester en wethouders de uitgebreide procedure van toepassing verklaren. Deze procedure duurt maximaal 26 weken.

Publicatie en bezwaar

Alle aanvragen en besluiten van omgevingsvergunningen worden officieel gepubliceerd. Dit heet een kennisgeving. De aanvragen en besluiten van omgevingsvergunningen kunt u zien op de website overheid.nl. Ook publiceren wij de aanvragen in het gemeentenieuws in huis-aan-huisblad Rijn en Veluwe.  

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar maken. Houd als aanvrager hiermee rekening  en wacht de bezwaartermijn af voordat u start met de werkzaamheden.

Het inzien van de stukken die horen bij een lopende vergunningaanvraag is gratis. Kijk bij Bouwtekening inzien voor meer informatie.

Toezicht en handhaving

Wij houden toezicht op bouwactiviteiten. Als u afwijkt van de verleende omgevingsvergunning kunnen wij  de bouw- of sloopactiviteiten stilleggen.

Plaatsen grote voorwerpen

Bij bouwwerkzaamheden is het soms nodig een steiger, container of hijskraan te plaatsen op de openbare weg. Daarvoor heeft u een ontheffing ‘tijdelijk gebruik openbare ruimte’ nodig. Hoe u de ontheffing aanvraagt, leest u op de pagina Voorwerpen plaatsen op openbare grond.