Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Melding doen of vergunning aanvragen

Als u een pand gaat verbouwen of slopen heeft u meestal een sloopmelding nodig. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. Doe vooraf de vergunningencheck.

Een sloopmelding doen of het aanvragen van een omgevingsvergunning, regelt u online via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u Digid (particulieren) of e-Herkenning (bedrijven) nodig.

U doet de melding 4 weken voor u met de werkzaamheden start. Vervolgens moet u ten minste 2 werkdagen voor de feitelijk aanvang van de sloopwerkzaamheden de gemeente op de hoogte stellen. Let op: vul de ingangsdatum van het slopen in bij het doen van de melding. Als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m2 en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) doet u de melding 5 werkdagen van tevoren. Ook als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt, kunt u de melding 5 dagen van tevoren doen.