Rioolaansluiting

Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in de gemeente Renkum. Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

Het riool van woningen sluiten we op gemeentegrond aan op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting vanaf uw erfgrens tot aan het (hoofd)riool maakt een aannemer die wij aanwijzen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de aanvrager. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf aan (laten) leggen.

Aanvragen

Een rioolaansluiting vanaf het (hoofd)riool tot aan de erfgrens vraagt u schriftelijk aan met het formulier ‘Aanvraag rioolaansluiting’ (pdf, 54 kB). Print het formulier uit, vul het in en stuur het naar gemeente Renkum, team Regie en Projecten – riolering, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail naar info@renkum.nl

Wij beoordelen uw aanvraag en bepalen in overleg met u de plaats en hoogte van de aansluiting. Ga op uw eigen terrein niet eerder aan de slag voordat wij de hoogte van de aansluiting hebben bepaald.

Ook vragen wij een offerte op bij de aannemer. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt ontvangt u binnen 5 weken een bevestiging en een rekening. De aannemer start met de werkzaamheden binnen 3 weken nadat u de rekening hebt betaald.

Prijs

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager en verschillen per situatie. Als de aannemer de stoep, weg of groenstrook moet openbreken dan betaalt u ook voor het herstellen daarvan.