Uitweg aanleggen

Wilt u een uitweg bij uw woning of uw bedrijf? Voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Een omgevingsvergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u Digid (particulieren) of e-Herkenning (bedrijven) nodig.

Kosten

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Ook betaalt u de kosten die de gemeente maakt voor het aanleggen van de uitweg.

Regels voor een uitweg

Uw aanvraag toetsen wij aan de beleidsregels Uitritten en uitwegen. De belangrijkste regels voor het aanleggen van een uitweg bij een woning zijn:

  • de uitweg mag maximaal 3 meter breed zijn;
  • bij een gecombineerde uitweg voor 2 woningen is de maximale breedte 7 meter;
  • er is 1 uitweg per woning toegestaan;
  • er mag 1 openbare parkeerplaats komen te vervallen;
  • de beschikbare diepte op particulier terrein moet minimaal 5 meter zijn;
  • binnen 5 meter van een kruispunt of T-splitsing van wegen staan wij geen uitweg toe;
  • parkeren in de voortuin mag niet. De zijtuin moet minimaal 2,5 meter breed zijn;
  • als u voor het aanleggen van de uitweg bomen moeten kappen dan gelden daarvoor de regels voor het kappen van bomen.