Mantelzorgwoning (ver)bouwen

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter, ander familielid of vriend? Dan is het wel zo makkelijk als u dichtbij elkaar woont. Wij hebben daarvoor mogelijkheden.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning voor maximaal 2 personen op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.  

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.  

Wanneer is er sprake van mantelzorg?

Een mantelzorgwoning mag u alleen maken, als er een intensieve zorgvraag en een mantelzorgrelatie is. Hiervan is sprake als:

  • de intensieve zorg of ondersteuning niet of niet uitsluitend door een professional wordt geboden, maar 
  • er ook zorg geboden wordt door iemand die een persoonlijke relatie heeft met de zorgvrager (bijvoorbeeld een ouder of kind-relatie) en
  • deze (mantel)zorg meer is dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten elkaar bieden.

Soorten mantelzorgwoningen

  • Een aan- of bijgebouw van een woning, bijvoorbeeld een garage of tuinhuis, om laten bouwen tot mantelzorgwoning. Als de mantelzorg ophoudt, kan deze weer als garage of tuinhuis gebruikt worden.
  • Een zorgunit (slaapkamer en badkamer) of mantelzorgwoning (eigen ingang, woon/slaapkamer, badkamer en keuken) tijdelijk op het terrein bij het huis plaatsen. Als de mantelzorgrelatie voorbij is, kan dit weer worden weggehaald.
  • Een aanbouw aan het huis laten maken, waarin de verzorgde of de mantelzorger tijdelijk gaat wonen.

Mantelzorgverklaring

Om een mantelzorgwoning te bouwen, heeft u een mantelzorgverklaring nodig. Met een mantelzorgverklaring verklaart de zorgvrager dat u een mantelzorgrelatie heeft. Voor het regelen van een mantelzorgverklaring neemt u contact op met het Sociaal Team.  

Als u de mantelzorgverklaring ontvangt, voldoet u aan de criteria om een mantelzorgwoning te kunnen bouwen. Laat u zich wel goed adviseren of u vergunningsvrij mag bouwen of dat u toch een vergunning nodig heeft. 

Vergunningen en regels

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een mantelzorgwoning vergunningsvrij te bouwen. Maar soms heeft u wel een vergunning nodig. Doe een vergunningcheck via het Omgevingsloket of neem voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).