Huisnummer aanvragen

U kunt een nieuw huisnummer aanvragen wanneer u uw woning of pand wilt splitsen of wilt samenvoegen.

Aanvragen

Online huisnummer aanvragen

Nodig bij het aanvragen

  • Als huurder bent u verplicht een instemmingsverklaring van de eigenaar toe te voegen.
  • Een duidelijke en gedetailleerde plattegrond met de maten waaruit per verdieping de indeling blijkt.

Procedure

  1. De afdeling Basisregistraties van De Connectie neemt uw verzoek in behandeling en vraagt advies aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Een bouwkundig inspecteur controleert of er sprake is van een verblijfsobject en wat de gebruiksfunctie is. De inspecteur maakt daarvoor met u een afspraak.
  2. Uit de inspectie kan blijken dat toch een bouwaanvraag nodig is. U ontvangt dan binnen 6 weken na uw aanvraag een afwijzing van uw verzoek voor een huisnummer.
  3. Wordt een vergunning of ontheffing geweigerd, dan krijgt u daarvan bericht. Wij maken eerst ons voornemen tot het (gedeeltelijk) weigeren van de vergunning bij u bekend. U kunt dan een zienswijze sturen. Daarin beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Wij publiceren de aanvraagn zodat iedereen die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.
  4. Als wij het besluit hebben genomen (verlening van het huisnummerbesluit of weigering van het huisnummerbesluit) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar maken.

Woning splitsen

Wilt u een nieuw huisnummer aanvragen in verband met het splitsen van of naar woningen? Dan geldt een andere procedure. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig en misschien ook een woningsplitsingsvergunning. Neem hierover contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een huisnummer? Stuur dan een bericht naar e-mail bag@connectie.nl. De Connectie is een bedrijfsvoeringorganisatie waarin we de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden samenwerken. De Connectie voert namens ons het proces van het aanvragen van een huisnummer uit.