Huisnummer aanvragen

U kunt een nieuw huisnummer aanvragen wanneer u uw woning of pand wilt splitsen of wilt samenvoegen.

Aanvragen

Online huisnummer aanvragen

Benodigdheden

  • Als huurder bent u verplicht een instemmingsverklaring van de eigenaar toe te voegen.
  • Een duidelijke en gedetailleerde plattegrond met maatvoering waaruit per verdieping de indeling blijkt.

Procedure

  1. De afdeling Basisregistraties neemt uw verzoek in behandeling en vraagt advies aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Een bouwkundig inspecteur controleert ter plekke of er sprake is van een verblijfsobject en wat de gebruiksfunctie is. De inspecteur maakt met u een afspraak.
  2. Uit de inspectie kan blijken dat u alsnog een bouwaanvraag moet indienen. U ontvangt dan een schriftelijke afwijzing van uw verzoek tot toekenning van een huisnummer. U ontvangt binnen 6 weken na uw aanvraag schriftelijk bericht.
  3. Wordt een vergunning of ontheffing geweigerd, dan krijgt u daarvan bericht. Wij maken eerst het voornemen tot het (gedeeltelijk) weigeren van de vergunning bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Door de aanvraag te publiceren vragen we aan ieder die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.
  4. Nadat het besluit is genomen (verlening van het huisnummerbesluit of weigering van het huisnummerbesluit) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar maken.

Woning splitsen

Als u een nieuw huisnummer wilt aanvragen in verband met het splitsen van of naar woningen, dan geldt een andere procedure. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig en misschien ook een woningsplitsingsvergunning. Neem hierover contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een huisnummer kunt u contact opnemen met De Connectie op (026) 37 72 424. De Connectie is een bedrijfsvoeringorganisatie waarin we de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden samenwerken. De Connectie voert namens ons het proces van het aanvragen van een huisnummer uit.