Starterslening

Door de hoge koopprijzen zijn er vaak problemen voor een grote groep starters om hun hypotheek rond te krijgen. Wij bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun 1e koopwoning te verlagen.

Wat is de starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Maandlasten

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de 1e 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Voor wie is de lening?

  • De aanvrager is een in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag  minimaal 3 jaar zelfstandig een huurwoning  bewoont of minimaal 3 jaar inwonend is geweest of  onzelfstandige woonruimte heeft bewoond. Dit moet blijken uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Condities lening

  • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 225.000,-.
  • Verwervingskosten zijn de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw 6% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.
  • Zowel de 1e als de 2e hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,-.
  • De aanvrager die een woning koopt via een professionele verkoper moet met  een koopakte  kunnen aantonen dat de professionele verkoper een 75% van de kosten van de starterlening zal bijdragen.
  • De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Starterslening Renkum.

Aanvragen

Vul het formulier 'Aanvraag Starterslening' (pdf, 61,4 kB) in en stuur het naar Gemeente Renkum, Ruimtelijk Domein, team Beleid, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u van ons een voorlopige toewijzing en een nieuw aanvraagformulier. Dat aanvraagformulier stuurt u vervolgens naar stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). De SVn beoordeelt uw aanvraag en maakt een offerte voor de lening.