Subsidie energiebesparing bedrijven

Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een advies hoe u energie kunt besparen en voor ondersteuning bij het uitvoeren van dit advies. Deze regeling loopt tot 1 januari 2027. De subsidie heet 'Subsidieregeling Verduurzamingsadvies ondernemingen en maatschappelijke organisaties'.

Waarvoor subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor: 

  1. Een energieadvies: dit bestaat uit onder andere een ingevulde erkende maatregelenlijst, advies over energiebesparingsmogelijkheden, kosteninzicht, terugverdientijd van maatregelen en een termijn voor de realisatie. De subsidie is 2/3 van de kosten met een maximum van € 1.000,-.
  2. Ondersteuning bij de uitvoering: met deze subsidie kunt u bij de uitvoering van de maatregelen die in het energieadvies staan ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld een financieel, juridisch of technisch expert. U kunt voor alle kosten subsidie krijgen met een maximum van € 1.000,- 

Aanvragen

Stap 1: neem contact op met het Regionaal Expertiseteam Energie 

Neem contact op met het Regionaal Expertiseteam Energie (REE). In overleg met en hulp van het REE kunt u de subsidie aanvragen.

Stap 2: aanvragen subsidie

Nadat u contact heeft gehad met het REE kunt u bij ons de subsidie aanvragen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

Aanvragen subsidie Energieadvies 

Aanvragen subsidie Uitvoeringsondersteuning 

Beschikbaar budget

  • Er is in totaal € 50.000,- beschikbaar tot 1 januari 2027. 
  • Per aanvraag voor een energieadvies wordt 2/3 van de kosten uitgekeerd met een maximum van € 1.000,-. 1/3 van de kosten betaalt u zelf.
  • Per aanvraag voor uitvoeringsondersteuning wordt maximaal € 1.000,- uitgekeerd. 
  • Aan een onderneming of maatschappelijke organisatie met meer locaties kan voor maximaal drie locaties een subsidie voor een energieadvies worden verleend. 

Voorwaarden

  • Subsidie voor uitvoeringsondersteuning kunt u alleen  aanvragen voor de uitvoering van een maatregel uit het energieadvies. 
  • De subsidie vraagt u aan na overleg met het Regionaal Expertiseteam Energie (REE).
  • Uw onderneming of maatschappelijke organisatie gebruikt meer dan 5.000 m3 en/of 10.000 kWh elektriciteit en minder dan 170.000m3 gas en/of 10.000 MWh elektriciteit. 

Regels

In de ‘Subsidieregeling Verduurzamingsadvies ondernemingen en maatschappelijke organisaties Renkum 2024’ staan de regels voor het aanvragen van de subsidie. De regels gelden tot 1 januari 2027.