Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken.

Aanvragen

Afspraak VOG maken

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit krijgt u meestal van uw werkgever of u kunt het downloaden via de website van de Justis
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument).
  • Geld. U betaalt bij de aanvraag. Het liefst met pin, maar contant kan ook.

Bent u door iemand gemachtigd? Neem dan ook mee:

  • Machtigingsformulier (pdf, 85 kB) 
  • Geldig identiteitsbewijs van u als gemachtigde
  • (Kopie van) geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Geld. U betaalt bij de aanvraag. Het liefst met pin, maar contant kan ook.

Let op! de aanvraag moet altijd voorzien zijn van een handtekening werkgever of organisatie.

Prijs

Product Prijs (2024)
Verklaring Omtrent het Gedrag € 41,35
VOG voor vrijwilligers Gratis onder bepaalde voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis..

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Aanvraag door werkgever

Uw werkgever kan ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor u aanvragen. Dit kan via de website van de Dienst Justis. Uw werkgever heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.