Persoonsgegevens opvragen

Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

Opvragen

Het opvragen van gegevens doet u schriftelijk. U stuurt een brief naar de gemeente met daarin:

 • gegevens over wie het verzoek doet (particulier/niet-commerciële instelling);
 • uw volledige adresgegevens;
 • de reden van het verzoek;
 • uw handtekening;
 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) als u particulier bent of;
 • een stempel op de brief op briefpapier als u namens een niet-commerciële instelling de gegevens opvraagt.

Privacy

Zodra de gemeente gegevens verstrekt over een persoon, wordt min of meer inbreuk gepleegd op de privacy van die persoon. Daarom moet de gemeente elk verzoek aan de hand van de onderstaande voorwaarden beoordelen. Ook moet de verstrekking van deze gegevens geregeld zijn in de gemeentelijke verordening (wetgeving op gemeentelijk niveau).

Niet-commerciële instellingen (aan elke voorwaarde moet worden voldaan)

 • Er is een dringende maatschappelijke behoefte om gegevens over een persoon op te vragen;
 • De verstrekking van gegevens moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de instelling de gegevens opvraagt;
 • Dit doel kan niet op een minder ingrijpende manier worden bereikt.

Particulieren (aan elke voorwaarde moet worden voldaan)

 • Het doel moet persoonlijk en niet-commercieel zijn;
 • De persoon over wie gegevens worden gevraagd, moet schriftelijk toestemming geven voordat de gemeente zijn of haar gegevens verstrekt. Als de opgevraagde persoon om geheimhouding vraagt, verstrekt de gemeente geen gegevens.