Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is belangrijk dat al die gegevens kloppen. 

Fout in registratie melden

Staat er een fout in een registratie? Dan is het belangrijk u deze snel laat herstellen. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kan hierbij helpen.

Ga naar de website Meldpunt Fouten in Overheidsregistratie. Via deze website kunt u online een melding doen. Op de website staan 3 formulieren: voor burgers, voor bedrijven en een formulier voor (semi) overheidsorganisaties. Kies het goede formulier, vul alle gegevens in en verstuur het formulier.

Meer informatie

Op de website Meldpunt Fouten in Overheidsregistratie staat alle informatie over de werkwijze van het MFO.