Overzicht verstrekte persoonsgegevens

Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente.

Opvragen

U vraagt een overzicht van de gegevensverstrekkingen op bij de balie in het gemeentehuis.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs

Wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking

De gemeente geeft BRP-gegevens door aan overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen. Die gebruiken de gegevens voor het uitvoeren van wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, is wettelijk vastgelegd. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Juistheid van uw gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met de gemeente.