Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen deze gegevens ontvangen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen.

Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet tegengaan. Wij geven nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Bekijk welke organisaties uw gegevens wel kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid: www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • verplichte derde (zoals een notaris of advocaat). Vraagt een notaris of advocaat uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt;
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) of een vrije derde om uw persoonsgegevens.

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen

Aanvragen

Het verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens regelt u schriftelijk of aan de balie in het gemeentehuis.

Schriftelijk

Stuur een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U hoeft geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven.

Aan de balie

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs

Prijs

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis.