Uittreksel of afschrift aanvragen

Er zijn 2 soorten uittreksels.

 1. Een uittreksel basisregistratie personen (BRP): hierop staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en uw adres. Dit is een verklaring dat u in de gemeente woont. U vraagt het aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
 2. Een afschrift burgerlijke stand: dit is een bewijs van een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Voorbeelden zijn een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. U vraagt dit afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Renkum woont. Op het uittreksel staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Afhankelijk van het doel van het uittreksel, vermelden we aanvullende informatie zoals:

 • nationaliteit
 • burgerlijke staat
 • BSN
 • woonhistorie (de woningbouwvereniging heeft dit nodig)

Gezinsuittreksel (meerdere personen op uittreksel)

In dit uittreksel staat sinds wanneer u bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en met welke gezinsleden. U heeft dit document nodig als een au pair bij u in huis komt wonen, als u zich met uw gezin inschrijft voor een huurwoning, of een gezagsaanvraag doet voor een minderjarig kind. Een gezinsuittreksel kunt u niet online aanvragen.

Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. U kunt van de volgende akten een afschrift aanvragen:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte.

Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt in de gemeente Renkum dus alleen afschriften krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente Renkum hebben plaatsgevonden.

Aanvragen

Online (levertijd ongeveer 1 week)

U logt in met uw DigiD en betaalt online. U krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Uittreksel BRP aanvragen

Afschrift Burgerlijke Stand aanvragen

Aan de balie

Afspraak maken voor een uittreksel BRP / Afschrft Burgerlijke stand

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument)
 • Als u het uittreksel of afschrift voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging (pdf, 85 kB) nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs meenemen.
 • Geld. U betaalt bij de aanvraag. Het liefst met pin, maar contant kan ook.

Prijs

Product Prijs (2024)
Uittreksel uit persoonsgegevens (BRP) € 12,05
Afschrift burgerlijke stand € 16,60