Garantstelling of logiesverstrekking

Een bewijs van garantstelling kunt u aanvragen om 2 redenen:

  1. U wilt logies verstrekken aan een visumplichtig persoon uit het buitenland.
  2. U wilt zich garantstellen voor een visumplichtig persoon uit het buitenland.

Voor een garantstelling vult u het formulier 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' in van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het ondertekende formulier komt u naar de gemeente, wij legaliseren uw handtekening door een stempel op het formulier te zetten. Daarna stuurt u zelf het formulier naar uw gast in het buitenland. Zij hebben het formulier nodig voor hun visumaanvraag.

Aanvragen

Afspraak maken

Meenemen

  • Het ingevulde formulier
  • Een geldig legitimatiebewijs waarop uw handtekening staat
  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Kom dan samen naar het gemeentehuis.

Prijs

Aan het bewijs van garantstelling zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat uw handtekening op het document wordt gelegaliseerd. Daar zijn wel kosten aan verbonden.