Asbest verwijderen

Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan is het bijna altijd nodig dit te melden. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Wanneer sloopmelding indienen

Een sloopmelding asbest dienst u in:

 • als u maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw gaat slopen of verwijderen. De sloopmelding dient u minimaal 5 dagen van tevoren in. Materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien) tot 35m2 mag u zelf verwijderen.
 • als u meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw wilt laten slopen of verwijderen (bij ieder ander pand geldt dit vanaf 1m2). Dit mag u alleen door een gecertificeerd bedrijf laten doen. De sloopmelding voor asbestverwijdering door een bedrijf moet u 4 weken voor de start werkzaamheden indienen.

U moet de materialen in sterke, niet scheurende folie of dubbel in folie verpakken en met tape luchtdicht afsluiten. Asbest kunt u tegen betaling afleveren bij Jansen Recycling, Klingelbeekseweg 57 in Oosterbeek, telefoon (026) 33 36 077. Neem van tevoren contact op in verband met eventuele speciale eisen voor het verpakken van het asbesthoudende afval.

U hoeft geen sloopmelding asbest in te dienen:

 • Als u gebruiker of bewoner bent van een pand of woning en het gaat om kleine losse asbesthoudende materialen, zoals bloembakjes, kookplaatjes, losse asbestplaatjes, tot maximaal 1m2. Dit soort klein materiaal mag u zelf verwijderen en afvoeren.

Sloopmelding indienen

U kunt uw sloopmelding asbest op de volgende manieren indienen:

Digitaal

Via www.omgevingsloket.nl kunt u uw melding inclusief bijlagen geheel digitaal versturen.

Digitaal invullen, printen en opsturen

Op www.omgevingsloket.nl kunt u het meldingsformulier invullen, uitprinten en inclusief de bijlagen opsturen naar de gemeente.

Downloaden, blanco printen en op papier invullen

U kunt het meldingsformulier downloaden op www.omgevingsloket.nl, uitprinten en met pen invullen. Het ingevulde meldingsformulier en de bijlagen stuurt u vervolgens naar de gemeente.

Meesturen bij de sloopmelding asbest

 • Kleurenfoto's
 • Asbestinventarisatierapport (niet verplicht bij panden van na 1994 en niet verplicht als u zélf asbest (met een sloopoppervlak van minder dan 35 m2) gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning)
 • Plattegrond of doorsnedetekening
 • Situatietekening
 • Sloopveiligheidsplan (indien van toepassing)

Kosten

Een sloopmelding asbest indienen is gratis.

Wanneer sloopvergunning nodig?

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het slopen. Dit is het geval:

 • in de nabijheid van monumenten;
 • binnen een beschermd dorpsgezicht;
 • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het slopen vereist is.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) op (026) 37 71 600 of via postbus@odra.nl. De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunning en melding voor het slopen.