Afvalstoffenheffing

Wij gebruiken de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen en legen van glasbakken en het vegen van de straten.

Tarieven afvalinzameling

De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. U betaalt een vast bedrag op basis van gezinsgrootte. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit.

Restafval inzageportaal

Via het restafval inzageportaal kunt u zien wanneer u de kliko of afvalzak voor restafval heeft aangeboden. De afrekening voor restafval ontvangt u nadat het jaar is afgelopen op de aanslag gemeentelijke belastingen van het nieuwe jaar.

Basistarief

Aantal personen Tarief 2021 Tarief 2020
Huishouden van 1 persoon € 224,70       € 215,90 
Huishouden van 2 personen  € 242,30 € 232,40 
Huishouden van 3 of meer personen   € 264,30  € 253,10

 

Variabel tarief

Restafval  Tarief 2021 Tarief 2020
 
Restafvalkliko 140 liter € 4,05  € 4,05
Restafvalkliko 240 liter € 6,75  € 6,75
Gebruik 30 liter inwerpopening verzamelcontainer € 0,68  € 0,68
Gebruik 60 liter inwerpopening verzamelcontainer € 1,36  € 1,36

 

Als de aanbieding van afval niet per huishouden geregistreerd kan worden gelden de onderstaande tarieven. Vaak is dit bij serviceflats. Als dit voor u geldt, betaalt u geen variabel tarief.

Aantal personen  Tarief 2021 Tarief 2020
1 persoon     € 262,30 € 253,10
2 personen  € 295,60 € 285,30
3 personen  € 319,50 € 308,30

 

Luierafval en incontinentiemateriaal

Als u veel luierafval heeft, kunt u dat gratis inleveren bij een aantal inleverpunten. Als u om medische redenen veel afval heeft, kunt u in aanmerking komen voor de regeling voor medisch afval.

Ontheffing afvalstoffenheffing

Als u uit de gemeente Renkum gaat verhuizen, krijgt u automatisch ontheffing voor de rest van het jaar. U hoeft daarvoor niets te doen. Als u binnen de gemeente Renkum verhuist, krijgt u in het volgende belastingjaar een aanslag voor uw nieuwe adres.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aan u doorberekende kosten voor het aanbieden van restafval? Dan kunt u bezwaar maken.