Afvalstoffenheffing

Wij gebruiken de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen en legen van glasbakken en het vegen van de straten.

Tarieven afvalinzameling

De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. U betaalt een vast bedrag op basis van gezinsgrootte. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit.

Basistarief

Aantal personen Tarief 2024
Huishouden van 1 persoon € 234,90
Huishouden van 2 personen € 254,60
Huishouden van 3 of meer personen € 278,40

Variabel tarief

Restafval Tarief 2024
Restafvalkliko 140 liter € 4,05
Restafvalkliko 240 liter € 6,75
Gebruik 30 liter inwerpopening verzamelcontainer € 0,68
Gebruik 60 liter inwerpopening verzamelcontainer € 1,36

Als de aanbieding van afval niet per huishouden geregistreerd kan worden gelden de onderstaande tarieven. Vaak is dit bij serviceflats. Als dit voor u geldt, betaalt u geen variabel tarief.

Aantal personen Tarief 2024
1 persoon € 261,30
2 personen € 296,40
3 personen € 332,50

Luierafval en incontinentiemateriaal

Als u veel luierafval heeft, kunt u dat gratis inleveren bij een aantal inleverpunten. Als u om medische redenen veel afval heeft, kunt u in aanmerking komen voor de regeling voor medisch afval.

Ontheffing afvalstoffenheffing

Als u uit de gemeente Renkum gaat verhuizen, krijgt u automatisch ontheffing voor de rest van het jaar. U hoeft daarvoor niets te doen. Als u binnen de gemeente Renkum verhuist, krijgt u in het volgende belastingjaar een aanslag voor uw nieuwe adres.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.