Grof huis- en tuinafval

Grof huis- en tuinafval is afval dat niet in de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval past. U mag het niet naast de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval zetten.

Inleveren bij Afvalbrengstation

U kunt al het grof afval inleveren bij het Afvalbrengstation, Veentjesbrug 4 in Heelsum. Leen hiervoor gratis een aanhanger. Kijk voor de voorwaarden en het reserveren op de website www.acv-groep.nl of bel (0318) 64 81 60.

Als u (grof) afval inlevert, moet u uw Milieupas (Afvalpas) laten zien. Ieder huishouden mag met de auto maximaal 12 keer per jaar gratis grof afval bij het afvalbrengstation inleveren. Uw bezoeken worden automatisch bijgehouden via de milieupas. U kunt geen extra toegangen kopen. Heeft u geen toegang meer tot het afvalbrengstation dan kunt u uw afval naar een particulier afvalverwerkingsbedrijf brengen. U vindt ze in de telefoongids, gemeentegids of via een zoekmachine op internet.

Komt u op de fiets of lopend? Dan kunt u onbeperkt komen om kleine hoeveelheden afval te brengen. Uitzondering hierop zijn zakken restafval. Deze kunt u bij het afvalbrengstation met uw milieupas aanbieden bij de speciale container tegen het normale tarief van € 1,00.

Laten ophalen

Ook mag u grof huis- en tuinafval maximaal 1 keer per maand op afroep laten ophalen. Dit kost € 20,- per keer. U betaalt achteraf. U kunt uw afval aanmelden bij ACV op (0318) 64 81 60.

Let op! U betaalt € 20,- per soort afval omdat er voor elke soort een aparte vrachtwagen rijdt.

U mag maximaal 1,5 m3 grof (tuin)afval per keer aanbieden. Wilt u het afval handzaam gebundeld (met touw) aanbieden. Het is niet toegestaan grof tuinafval in plastic zakken aan te bieden. Het aangeboden grof afval moet vrij van obstakels zijn neergelegd. Het grof afval wordt met een kraan opgepakt.