Grof huis- en tuinafval

Grof huis- en tuinafval is afval dat niet in de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval past. U mag het niet naast de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval zetten. U kunt grof afval inleveren bij het Afvalbrengstation of laten ophalen.

Inleveren bij Afvalbrengstation

U kunt al het grof afval inleveren bij het Afvalbrengstation, Veentjesbrug 4 in Heelsum. Leen hiervoor gratis een aanhanger. Kijk voor de voorwaarden en het reserveren op de website www.acv-groep.nl of bel (0318) 64 81 60.

Laten ophalen

Ook mag u grof huis- en tuinafval maximaal 1 keer per maand op afroep laten ophalen. Dit kost € 20,- per keer. U betaalt achteraf. U kunt uw afval aanmelden bij ACV op (0318) 64 81 60.

Let op! U betaalt € 20,- per soort afval omdat er voor elke soort een aparte vrachtwagen rijdt.

U mag maximaal 1,5 m3 grof (tuin)afval per keer aanbieden. Wilt u het afval handzaam gebundeld (met touw) aanbieden. Het is niet toegestaan grof tuinafval in plastic zakken aan te bieden. Het aangeboden grof afval moet vrij van obstakels zijn neergelegd. Het grof afval wordt met een kraan opgepakt.