Wet open overheid (Woo)

Iedereen mag bij ons informatie vragen over wat de gemeente doet. Veel informatie is al openbaar. Er zijn 3 manieren om informatie op te vragen: een informatie verzoek, Woo-verzoek en AVG verzoek.

 • AVG (privacy) verzoek

  U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Of ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen.

 • Wpg (privacy) verzoek

  Er zijn situaties waarin de gemeente politiegegevens verwerkt. Meestal gebeurt dit door buitengewoon opsporingsambtenaren in het kader van hun taken rondom toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Of ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen.

 • Informatieverzoek

  Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.

 • Woo-verzoek

  We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.