Wet open overheid (Woo)

Iedereen mag bij ons informatie vragen over wat de gemeente doet. Veel informatie is al openbaar. Er zijn 3 manieren om informatie op te vragen: een informatie verzoek, Woo-verzoek en AVG verzoek.

  • AVG (privacy) verzoek

    U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Of ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen.

  • Informatieverzoek

    Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.

  • Woo-verzoek

    We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.