Klachten, bezwaar of beroep

  • Aansprakelijk stellen gemeente

    Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

  • Bezwaar

    Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken.

  • Klachten

    Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Er zijn verschillende manier om uw klacht bij ons de melden.