Klachten, bezwaar of beroep

  • Aansprakelijk stellen gemeente

    Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

  • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft.

  • Klachten

    Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Er zijn verschillende manier om uw klacht bij ons de melden.