Aansprakelijk stellen gemeente

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud door de gemeente.
  • er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • er moet schade zijn.
  • er moet een verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.

Regelen

De gemeente aansprakelijk regelt u online. U geeft aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht. Bij het formulier voegt u eventueel bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s, getuigenverklaringen en een proces-verbaal van de politie.

Online aansprakelijk stellen gemeente

Behandeling van u aansprakelijkstelling

Het duurt een aantal weken voor uw claim is behandeld. Na ontvangst van het schadeaangifteformulier onderzoeken wij de situatie en schakelen we eventueel deskundigen in. Wij informeren u over het verdere verloop van de aansprakelijkstelling.