Klachten

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Heeft u een klacht over uw woonomgeving of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente? Er zijn verschillende manier om uw klacht bij ons de melden.

Een klacht over de openbare ruimte

Heeft u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of hondenpoep? Geef dit aan ons door via een melding openbare ruimte.

Een klacht over een besluit

Bent u het niet eens met een besluit dat wij hebben genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.

Een klacht over de gemeente

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht in dienen.

Klacht indienen

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen.

Mondeling

Bel met de gemeente op (026) 33 48 111 en wij proberen de klacht direct op te lossen. Bent u hierover tevreden dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen.

Schriftelijk

Gebruik hiervoor het klachtenformulier (pdf, 116 kB) of schrijf een brief. Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt. Wij behandelen geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.

Stuur het ingevulde formulier of brief naar: Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

U krijgt een schriftelijke bevestiging als wij uw klacht hebben ontvangen. In deze bevestiging leest u over het verdere verloop van de procedure.

De Nationale ombudsman

Een klacht over de gemeente dient u eerst in bij de gemeente. Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u de klacht indienen bij de Nationale ombudsman.