Klachten

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Heeft u een klacht over uw woonomgeving of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente? Er zijn verschillende manier om uw klacht bij ons de melden.

Klacht over de openbare ruimte

Heeft u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of hondenpoep? Geef dit aan ons door via een melding openbare ruimte.

Klacht over een besluit

Bent u het niet eens met een besluit dat wij hebben genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.

Klacht over het sociaal domein

Het kan voorkomen dat u ongenoegen voelt over de dienstverlening van het Sociaal Team van de gemeente. U voelt zich misschien niet gehoord of u heeft het gevoel dat u verkeerd begrepen bent of u vindt dat niet netjes behandeld bent. Vindt u het lastig om uw ongenoegen duidelijk te formuleren of hierover het gesprek aan te gaan met ons? Dan kan Bureau-Oké u daarbij helpen.

Samen met u zoekt Bureau-Oké naar een informele oplossing. Lukt dat niet? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Bureau-OKé kan u ook daarbij ondersteunen. De hulp van Bureau-OKé is gratis. Kijk voor meer informatie op de website www.bureau-oke.nl.

Klacht over de gemeente

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief, of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht in dienen. Dat kan op verschillende manieren:

Digitaal

Gebruik hiervoor bij voorkeur het digitale formulier klacht indienen

Schriftelijk

Schrijf een brief en vermeld hierin duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt. Vermeld uw naam en adres in uw brief. Wij behandelen geen anonieme klachten.

Stuur de brief naar: Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt het formulier met bijlagen ook sturen naar e-mail klachten@renkum.nl

U krijgt een bevestiging als wij uw klacht hebben ontvangen. In deze bevestiging leest u over het verdere verloop van de procedure.

Mondeling

Bel ons op (026) 33 48 111 en wij proberen de klacht direct op te lossen. Bent u hierover tevreden dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen.

De Nationale ombudsman

Een klacht over de gemeente dient u eerst in bij de gemeente. Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u de klacht indienen bij de Nationale ombudsman.