Agendacommissie

De agendacommissie maakt ieder jaar een vergaderschema voor de gemeenteraad, raadscommissie en raadsontmoeting.

Ook bepaalt de agendacommissie de voorlopige agenda van de raadsvergadering, van de raadscommissie en de raadsontmoeting, en kan behandelvoorstellen doen.