Rekenkamer

De rekenkamer is ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak en doet hiervoor onderzoek.

De rekenkamer doet op eigen initiatief onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan? Heeft het gekost wat het mocht kosten?

1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Daarmee is de positie van gemeentelijke rekenkamers verstevigd.

Rapporten

De rekenkamer stelt ieder jaar een onderzoeksplan op. De gemeenteraad kan suggesties doen voor onderwerpen maar de rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De rapporten over de onderzoeken staan op de website raad.renkum.nl.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden. Deze zijn op 23 november 2022 door de gemeenteraad benoemd. De leden zijn:

  • Eefje de Bruin (voorzitter)
  • Henri Potman (lid)

De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Joyce le Comte.

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamer door een bericht te sturen naar e-mail rekenkamer@renkum.nl.