Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Renkum. U kiest iedere 4 jaar de raadsleden waarvan u denkt dat zij uw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen.

De raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in onze gemeente. Ook stelt de gemeenteraad de kaders voor het beleid van de gemeente vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit dat door de gemeenteraad in hoofdlijnen is vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven.

Kortom: de gemeenteraad bepaalt de kaders, ook de financiële. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit binnen die kaders en de gemeenteraad controleert of dit goed is gebeurd.

Raadsperiode 2022-2026

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 waren er 6 politieke partijen actief in onze gemeente. Inmiddels hebben 2 raadsleden besloten om als zelfstandige fractie verder te gaan. De verdeling van zetels is nu als volgt: GemeenteBelangen (6 zetels), GroenLinks (5 zetels) en PvdA (3 zetels), Zij vormen samen de coalitie. In de oppositie zitten de partijen VVD (3 zetels), D66 (3 zetels), CDA (1 zetel). De beide afgesplitste raadsleden hebben aangegeven het coalitiebeleid te blijven steunen: Fractie John Bartels (1 zetel) en Fractie Omzien naar elkaar (1 zetel).

Raadscommissies

Naast 23 raadsleden zijn er voor elke fractie commissieleden actief. Commissieleden zijn inwoners die een fractie vertegenwoordigen in de raadscommissies (artikel 82 Gemeentewet) en in raadsontmoetingen. Commissieleden worden op voordracht van de fractie benoemd door de gemeenteraad.

Als lid van een raadscommissie adviseren zij over de raadsvoorstellen waarover de raadsleden moeten besluiten. In een raadsontmoeting hebben zij, net als een raadslid, de rol om te luisteren naar de inbreng van inwoners.

Commissieleden die direct na de gemeenteraadsverkiezingen worden voorgedragen voor benoeming dienen op de kieslijst van de politieke partij te staan. Het voordragen en benoemen van niet-raadsleden die niet op de kieslijst hebben gestaan, kan vanaf 18 maanden na het begin van elke raadsperiode.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij alle raadsactiviteiten. Dit doet de raadsgriffie onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie en het college. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat de gemeenteraad zelf de medewerkers van de raadsgriffie aanstelt.

Wat kan de griffie voor u betekenen?

De raadsgriffie verzorgt onder andere de communicatie van de gemeenteraad. Heeft u vragen over het doen en laten van de gemeenteraad, wilt u contact met een politieke partij of heeft u een onderwerp voor een raadsontmoeting? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Bel (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail griffie@renkum.nl

Samenstelling

  • Griffier: de heer Juul Cornips
  • Raadsadviseur en 1e plaatsvervangend griffier: mevrouw Liesanne van den Brink
  • Junior raadsadviseur en 2e plaatsvervangend griffier: mevrouw Muriëlle de Wit
  • Griffiesecretariaat: mevrouw Gera Gerritsen