Contact met gemeenteraad

De gemeenteraad wil graag uw mening horen over wat er speelt in uw leefomgeving. U kunt op verschillende manier uw mening geven. Op die manier kan de gemeenteraad uw stem mee laten wegen in de besluitvorming.

Spreekrecht raadsontmoetingen

Onderwerp agenderen

Als inwoner heeft u de mogelijkheid om een inwonervoorstel te presenteren tijdens een raadsontmoeting. Een inwonervoorstel kunt u tot 2 weken voor een raadsontmoeting indienen bij de griffie. Dit kan een uitgewerkt voorstel zijn, maar ook een initiatief dat nog verdere uitwerking vraagt. Meer weten over hoe u een inwonersvoorstel kunt indienen? Neem dan contact op met de griffie. 

Meepraten 

U kunt meepraten over inwonersvoorstellen die op de agenda staan van een raadsontmoeting. Dus ook wanneer u dit onderwerp niet zelf heeft aangedragen. Neem hiervoor ook contact op de met griffie.

Inspreken 

Als u niet meteen een onderwerp wilt laten agenderen en niet wilt meepraten over een geagendeerd onderwerp, kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Dit kunt u per e-mail doorgeven via griffie@renkum.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren. U kunt zich ook tot uiterlijk 5 minuten voor de raadsontmoeting melden bij de dienstdoende commissiegriffier. 

Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord. De raads- en commissieleden krijgen daarna de gelegenheid om een verhelderende vraag aan u te stellen. Er vindt geen discussie plaats over het onderwerp.

Spreekrecht raadscommissies

Naast het inspreekrecht in de raadsontmoeting kunt u ook gebruikmaken van uw inspreekrecht in een raadscommissie. Op dit moment kunt u alleen inspreken in een raadscommissie over onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven door een bericht te sturen naar e-mail griffie@renkum.nl. Vermeld in het bericht uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. U kunt zich ook tot uiterlijk 5 minuten voor de raadscommissie melden bij de commissiegriffier. 

De voorzitter bepaalt het moment waarop u mag inspreken. Dat kan zijn aan het begin van de vergadering of voorafgaand aan het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord. De commissieleden krijgen daarna de gelegenheid om een verhelderende vraag aan u te stellen. Er vindt geen discussie plaats over het onderwerp.

Brief aan de gemeenteraad

Uiteraard kunt u ook een brief of e-mail naar de gemeenteraad sturen om iets onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Dit wil niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of bijvoorbeeld een besluit van het college kan wijzigen. De gemeenteraad kan het college wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht voor iets vragen.

Schrijft u een brief of e-mail aan de gemeenteraad, realiseert u zich dan dat wij de brief plaatsen op de lijst 'ingekomen brieven gericht aan de raad'. Deze lijst komt op de agenda van de raadsvergadering en is dan openbaar. Dit hoort tot de basis van onze democratie. Uiteraard hanteert wij hierbij de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
Post voor de gemeenteraad kunt u sturen naar Gemeenteraad Renkum, ter attentie van de raadsgriffie, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail sturen naar griffie@renkum.nl.

Inzage stukken

Wanneer u wilt weten waarover in de gemeenteraad en de raadscommissies gesproken wordt, kunt u de raadsvoorstellen inzien via de website raad.renkum.nl. Wilt u de vergaderstukken inzien in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak met de griffie door een bericht te sturen naar e-mail griffie@renkum.nl.

Fractieberaden politieke partijen

Regelmatig komen de fractieleden van de politieke partijen bij elkaar voor overleg. Tijdens dit overleg bereiden zij onder andere de vergaderingen voor. Ook ontvangen zij inwoners die graag iets met ze willen bespreken.

Inwoners die iets met een fractie willen bespreken of iets willen delen, zijn van harte welkom bij dit overleg. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de fractie. De adressen vindt u op de websites van de partijen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over inspreekrecht, raadsontmoetingen of andere manier om in contact te komen met de gemeenteraad? Bel de raadsgriffie op (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail griffie@renkum.nl.