Raadsleden

De Renkumse gemeenteraad heeft 23 raadsleden uit 7 politieke partijen.

De voorzitter is burgemeester mevrouw A.M.J. (Agnes) Schaap. De griffier, die de gemeenteraad ondersteunt, is mevrouw J.I.M. (Joyce) le Comte.

Wie de raadsleden zijn kunt, u lezen op de website raad.renkum.nl.