Raadsleden

De Renkumse gemeenteraad heeft 23 raadsleden uit 7 politieke partijen.

De voorzitter is burgemeester mevrouw A.M.J. (Agnes) Schaap. De griffier, die de gemeenteraad ondersteunt, is de heer J. (Juul) Cornips.

Wie de raadsleden zijn, kunt u lezen op de website raad.renkum.nl. Bij ieder raadslid staat welke (neven)functies het raadslid bekleedt.