Raadsleden

De Renkumse gemeenteraad heeft 23 raadsleden uit 8 politieke partijen. De voorzitter is burgemeester mevrouw A.M.J. Schaap. De griffier is mevrouw J.I.M. Le Comte.


Overzicht huidige Renkumse politieke partijen

D66
    VVD GemeenteBelangen CDA

GroenLinks
PvdA

Partij Renkumse Dorpen
Renkum Zelfstandig en Sociaal