Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert iedere laatste woensdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies beginnen om 20.00 uur. Ze worden live uitgezonden via de website raad.renkum.nl. De vergaderingen zijn openbaar. Naast meeluisteren op de publieke tribune kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht.

Agenda's

De data en de agenda’s van raad en commissies publiceren wij op de gemeentelijke informatiepagina in Rijn en Veluwe. De stukken van de vergaderingen staan op de website raad.renkum.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.