Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert iedere laatste woensdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus.

De vergaderingen van de gemeenteraad beginnen om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. Naast meeluisteren op de publieke tribune kunt u de raadsvergadering thuis volgen. Ze worden live uitgezonden via de website raad.renkum.nl.

Agenda's

De data en de agenda’s van raadsvergadering publiceren wij op de gemeentelijke informatiepagina in Rijn en Veluwe. De stukken van de vergaderingen staan op de website raad.renkum.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.