Adviescommissies

Adviescommissie adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan. De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. De adviesraad heeft geen politieke belangen en behandelt geen individuele zaken.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit

  De onafhankelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

 • Commissie voor de Bezwaarschriften

  Bezwaarschriften worden behandeld door de Commissie voor de Bezwaarschriften.

 • Jongerenraad

  De Jongerenraad is er voor alle jongeren in de gemeente Renkum. Van brugklassers tot studenten, van vmbo tot gymnasium. De jongerenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die jongeren aangaan.

 • Woonadviescommissie Renkum (WAC)

  De WAC adviseert het college van burgemeester en wethouders over nieuw- en verbouwplannen in de gemeente.