Adviescommissies

Adviescommissie adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

 • Adviesraad Participatiewet

  De Adviesraad Participatiewet geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering rondom gemeentelijke (bijstands)uitkeringen, de bijzondere bijstand en minimabeleid.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit

  De onafhankelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

 • Commissie voor de Bezwaarschriften

  Binnen de gemeente zijn er diverse bestuursorganen die beslissingen nemen. Wanneer u het niet eens bent over bijvoorbeeld een verleende of geweigerde vergunning, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

 • Jongerenraad

  Deze Jongerenraad is er voor alle jongeren in de gemeente Renkum. Van brugklassers tot studenten, van vmbo tot gymnasium. De jongerenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die jongeren aangaan.

 • Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

  De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen in het sociaal domein. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is inwoners en cliënten te betrekken bij het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan in het sociaal domein.

 • Wmo-adviesraad

  De Wmo-adviesraad is een adviesorgaan van de gemeente Renkum. De leden van de adviesraad zijn actieve, betrokken burgers, die uit de verschillende dorpen van de gemeente Renkum komen.

 • Woonadviescommissie Renkum (WAC)

  De WAC is een adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders.