Adviescommissies

Adviescommissie adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. In de adviesraad zitten inwoners van onze gemeente. Deze inwoners weten wat er speelt in de dorpen en welke hulp en ondersteuning inwoners nodig hebben. Het sociaal domein gaat over welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, minimabeleid, schulddienstverlening, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en vervoer.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit

  De onafhankelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en omgevingsplannen.

 • Commissie voor de Bezwaarschriften

  Bezwaarschriften worden behandeld door de Commissie voor de Bezwaarschriften.

 • Groenberaad

  19 oktober 2023

  Het Groenberaad is een zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. In het groenberaad zitten inwoners van onze gemeente. Deze inwoners weten wat er speelt in Renkum. Het groenberaad adviseert het college van B&W over biodiversiteit, openbare ruimte, ecologie, bomen, klimaatadaptatie, gemeentelijk bos, natuur, landschap en duurzaamheid.

 • Jongerenraad

  Tot eind 2023 hadden wij een jongerenraad die het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad adviseerde over onderwerpen die jongeren aangaan.

 • Woonadviescommissie Renkum (WAC)

  De WAC adviseert het college van burgemeester en wethouders over nieuw- en verbouwplannen in de gemeente.