Adviescommissies

Adviescommissie adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering hiervan. Het gaat dan over onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen, sport, onderwijs en vervoer.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit

  De onafhankelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

 • Commissie voor de Bezwaarschriften

  Binnen de gemeente zijn er diverse bestuursorganen die beslissingen nemen. Wanneer u het niet eens bent over bijvoorbeeld een verleende of geweigerde vergunning, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

 • Jongerenraad

  Deze Jongerenraad is er voor alle jongeren in de gemeente Renkum. Van brugklassers tot studenten, van vmbo tot gymnasium. De jongerenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die jongeren aangaan.

 • Woonadviescommissie Renkum (WAC)

  De WAC is een adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders.