Commissie voor de Bezwaarschriften

Bezwaarschriften worden behandeld door de Commissie voor de Bezwaarschriften.

Wij hebben ervoor gekozen een onafhankelijke positie van de commissie ten opzichte van de bestuursorganen. In de 'Verordening commissie bezwaarschriften' is de samenstelling en werkwijze van de commissie geregeld. De commissie voor de bezwaarschriften in Renkum bestaat inclusief de voorzitter uit 5 leden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

Hoorzittingen in 2024

  • Maandag 1 juli 2024
  • Maandag 19 augustus 2024
  • Maandag 16 september 2024
  • Maandag 21 oktober 2024
  • Maandag 18 november 2024
  • Maandag 16 december 2024

Proces

Naar aanleiding van het bezwaarschrift moet het college van burgemeestet en wethouders het totale besluit heroverwegen. Het collega kan de beslissing in stand laten en de bezwaren ongegrond verklaren, maar het college kan ook besluiten de vergunning alsnog te verlenen en de bezwaren gegrond te verklaren.

Tegen het besluit van het college kan de aanvrager in beroep gaan bij de rechtbank. Als er belang is bij een snelle uitspraak, dan kan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift bij de voorzitter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen totdat op het bezwaar- of beroepschrift zelf is beslist. In zo’n geval kunnen bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden worden stilgelegd totdat de rechtbank een beslissing heeft genomen.

Als de klager het ook niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, dan bestaat nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van State in Den Haag. Ook hier kan om een voorlopige voorziening worden gevraagd wanneer de klager belang heeft bij een snelle, zij het voorlopige uitspraak.