Jongerenraad

De Jongerenraad is er voor alle jongeren in de gemeente Renkum. Van brugklassers tot studenten, van vmbo tot gymnasium. De jongerenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die jongeren aangaan.

De Jongerenraad doet zijn best om de gemeente Renkum leuker te maken voor jongeren. De Jongerenraad bemoeit zich met het beleid maar organiseert ook bijeenkomsten en workshops over onderwerpen die jongeren aangaan.

Doe mee!

De Jongerenraad bestaat uit maximaal 10 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar. Heb je een idee of vind je dat er iets moet veranderen laat het de Jongerenraad weten of wordt lid. Denk je na om lid te worden? Kom dan eens kijken bij een vergadering.

1 keer per maand vergadert de Jongerenraad. De vergaderingen zijn openbaar. Dus je bent van harte welkom om als toeschouwer aanwezig te zijn.

Vergaderingen in 2023

In 2023 vergadert de Jongerenraad op 17 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei, 27 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 19 december- 2023. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. 

Contact

Je kunt de Jongerenraad bereiken via: