Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering hiervan. Het gaat dan over onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen, sport, onderwijs en vervoer.

De leden van de adviesraad zijn inwoners en cliënten en/of vertegenwoordigers met relevante kennis, ervaring en netwerken binnen het sociaal domein. De gemeente benoemt de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Met de adviezen probeert de adviesraad een bijdrage te leveren aan een (inclusieve) samenleving waarin iedereen op een gelijkwaardige manier en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert niet over klachten van individuele inwoners.

Contact

Ambtelijk secretaris: mevrouw G. (Gerda) Rijneveld, telefoon (026) 33 48 111 of e-mail: adviesraadsociaaldomein@renkum.nl.

Post voor de Adviesraad Sociaal Domein kunt u sturen naar Adviesraad Sociaal Domein, t.a.v. mevrouw G. Rijneveld, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.