Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. Onze leden zijn inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerken.

Wat doen wij?

Wij zijn op zoek naar ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners. Op basis daarvan geven wij het college van burgemeester en wethouders (on)gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Daarmee willen we veranderingen en verbeteringen bereiken.

Wilt u ervaringen delen? Graag!

Heeft u ervaring opgedaan met de ondersteuning van de gemeente Renkum? Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, zorg, wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs of vervoer? Deel uw ervaring dan met ons! Ook verbetersuggesties zijn welkom.

Uw ervaring telt!

…en helpt ons om de dienstverlening van de gemeente Renkum te verbeteren. Op basis van alle input over een bepaald onderwerp maken wij als adviesraad Sociaal Domein een (geanonimiseerd) advies. Dit advies bespreken wij met het college van burgemeester en wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente. En daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

Leden adviesraad

De leden van de adviesraad zijn inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerken. Zij hebben gemakkelijk toegang tot verschillende ontmoetingsplaatsen in de dorpen. Op deze plekken en bij de inspreekmomenten op vergaderingen van de adviesraad spreken zij inwoners. Ook kunnen inwoners rechtstreeks in contact opnemen met een van de leden. Elk lid van de Adviesraad Sociaal Domein wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De adviersraad werkt volgens de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum.

Jaarverslag 2020Afbeelding Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein heeft het Jaarverslag 2020 uitgebracht in de vorm van een beeldplaat. Klik op de afbeelding hiernaast voor de beeldplan of lees het jaarverslag op de pagina Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein.

Contact

  • Wilt u ons persoonlijk spreken? U bent van harte welkom op een van onze vergaderingen.
  • Stuur een e-mail naar adviesraadsociaaldomein@renkum.nl
  • Bel ons op (026) 33 48 111
  • Post voor de Adviesraad Sociaal Domein kunt u sturen naar: Adviesraad Sociaal Domein, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek
  • De adviesraad behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente.