Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen in het sociaal domein. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is inwoners en cliënten te betrekken bij het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan in het sociaal domein.

De adviesraad wil inwoners, cliënten en/of vertegenwoordigers actief raadplegen en betrekken bij de advisering. Verder is de adviesraad alert op ontwikkelingen en knelpunten in het sociaal domein.

Opheffen Adviesraad Participatiewet en Wmo-adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein start 1 september 2018. De Adviesraad Participatiewet en Wmo-adviesraad worden daarmee opgeheven.

Met 1 Adviesraad Sociaal Domein willen wij bereiken dat dat adviezen aan de gemeente op het gebied van het sociaal domein meer integraal zijn en dat de nieuwe adviesstructuur beter aansluit op het gemeentelijke beleidsproces op dit terrein.  

Nu zijn er 4 adviesraden actief in het sociaal domein: de Adviesraad Participatiewet, de Wmo-adviesraad, de Jongerenraad en de Woonadviescommissie. De Jongerenraad en de Woonadviescommissie blijven ongewijzigd bestaan.