Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. De adviesraad verzamelt ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners. Op basis daarvan geeft de adviesraad het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

 • Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan. Inwoners vormen de adviesraad. Deze inwoners weten wat er speelt in de dorpen en welke hulp en ondersteuning inwoners nodig hebben.

 • Gezocht: nieuwe leden voor adviesraad

  Vindt u het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente Renkum? Wilt u eraan bijdragen dat de gemeente Renkum goede adviezen krijgt op het terrein van het sociaal domein? Dan is deze adviesraad iets voor u!

 • Vergaderingen

  De Adviesraad Sociaal Domein vergadert in 2024 op 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 25 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. De vergaderingen zijn in de trouwzaal in het gemeentehuis, beginnen om 19.30 uur en zijn openbaar.

 • Adviezen adviesraad Sociaal Domein

  De adviesraad verzamelt ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners. Op basis daarvan geeft de adviesraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

 • Leden Adviesraad Sociaal Domein

  De leden van de adviesraad zijn inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerken. Zij hebben gemakkelijk toegang tot verschillende ontmoetingsplaatsen in de dorpen.

 • Raadpleeggroep toegankelijkheid

  Wilt u graag met anderen meedenken over toegankelijkheidsvraagstukken binnen de gemeente en de gemeente hierover adviseren?

 • Jaarverslag 2023 Adviesraad Sociaal Domein

  Het jaarverslag 2023 van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • Nieuwsbrief najaar 2023

  De nieuwsbrief is voor organisaties en sleutelfiguren in de gemeente. De nieuwsbrief verschijnt jaarlijks in oktober in aanvulling op het jaarverslag dat in februari uitkomt.