Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan. Inwoners vormen de adviesraad. Deze inwoners weten wat er speelt in de dorpen en welke hulp en ondersteuning inwoners nodig hebben.

Het sociaal domein

Het sociaal domein gaat over welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, minimabeleid, schulddienstverlening, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en vervoer.

Wat doen wij?

We spreken met inwoners over hoe zaken in het sociaal domein geregeld zijn. Als het beter kan, geven we dat door aan de gemeente. Inwoners kunnen ook bij onze vergaderingen komen vertellen wat hen bezig houdt. Adviesraad Sociaal Domein komt zo'n 10 keer per jaar bij elkaar. We praten dan over hoe de zaken geregeld zijn in het sociaal domein. Als we denken dat het beter of makkelijker voor onze inwoners kan worden geregeld, dan geven we advies aan de gemeente. De gemeente vraagt ook aan ons hoe wij over bepaalde regelingen en zaken denken. 

Doe mee

Heeft u zelf iets meegemaakt of heeft u er over gehoord en vindt u dat het beter kan? Neem dan contact met ons op! Wij horen graag uw mening en ervaringen. Deze nemen wij mee in onze adviezen. Samen komen we tot betere adviezen. Ook komen we 3 keer per jaar bij elkaar om meer te leren over interessante en belangrijke onderwerpen.

Leden adviesraad

De leden van de adviesraad zijn inwoners. Zij hebben gemakkelijk toegang tot verschillende ontmoetingsplaatsen in de dorpen. Op deze plekken en bij de inspreekmomenten op vergaderingen van de adviesraad spreken zij inwoners. U Groepsfoto Adviesraad Sociaal Domein: : Kees Hogendorf (voorzitter), Ruben Stoutmeijer, Joan Merens, Riëtte Leurink, Hans Cornelissen, Dorien Kloppenburg, Ron Steens, Ria Erkelens en Myrna Rookkunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van de leden. 

Contact

  • Stel u vraag via het contactformulier
  • Wilt u ons persoonlijk spreken? U bent van harte welkom op onze vergaderingen.
  • Bel ons op (026) 33 48 111
  • Post voor de Adviesraad Sociaal Domein kunt u sturen naar: Adviesraad Sociaal Domein, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek

De adviesraad werkt volgens de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum.

De adviesraad behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente.

Beeldmerk lidmaatschap koepel Adviesraden Sociaal Domein