Gezocht: nieuwe leden voor adviesraad

Vindt u het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente Renkum? Wilt u eraan bijdragen dat de gemeente Renkum goede adviezen krijgt op het terrein van het sociaal domein? Dan is deze adviesraad iets voor u!

Bent u een (sociaal) betrokken inwoner van de gemeente Renkum? En heeft u:

 • veel contact met mensen in uw omgeving;
 • een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken;
 • belangstelling voor/ervaring op het gebied van onder andere welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, minimabeleid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en vervoer?

En wilt u:

 • meedenken en adviseren over veranderingen en verbeteringen in het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein en de uitvoering daarvan;
 • maandelijks vergaderen op dinsdagavond. Het bezoeken van overige bijeenkomsten en opstellen adviezen doen we in overleg;
 • samenwerken, meningen uitwisselen en tot gezamenlijke adviezen komen? 

Dan zoeken we u!

Voor de leden geldt dat u geen medewerker, lid van het college of gemeenteraad van de gemeente Renkum bent en geen functie heeft die kan leiden tot belangenverstrengeling bij het adviseren.

Wij bieden

 • een boeiende vrijwilligersfunctie in een veranderend sociaal domein;
 • de mogelijkheid om uw kennis te verbreden (studiedagen) en uw ervaringen te delen;
 • ruimte om uw stem en die van uw omgeving kenbaar te maken;
 • een betrokken groep van adviesraadsleden. 

Meer informatie weten over de adviesraad en de vacature(s)

Kijk op de website www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein. Stuur een e-mail naar adviesraadsociaaldomein@renkum.nl. Of bel met:

 • Kees Hogendorf (voorzitter) op (06) 10 16 55 70;
 • Hans Cornelissen (plaatsvervangend voorzitter) op (06) 83 89 75 39; 
 • Gerda Rijneveld (ambtelijk secretaris) op (06) 21 31 96 08. 

Interesse en reageren

Stuur uw motivatie en cv naar e-mail adviesraadsociaaldomein@renkum.nl ter attentie van de sollicitatiecommissie Adviesraad Sociaal Domein. De gesprekken zijn in september 2024.