Raadpleeggroep toegankelijkheid

Wilt u graag met anderen meedenken over toegankelijkheidsvraagstukken binnen de gemeente en de gemeente hierover adviseren?

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente Renkum. Daarom heeft de adviesraad vorig jaar een raadpleeggroep toegankelijkheid opgericht. Hierin zitten inwoners die affiniteit hebben met toegankelijkheid en gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de gemeente over toegankelijkheid. Deze groep kan nog versterking gebruiken.

De raadpleeggroep heeft zich tot het op heden vooral beperkt tot vraagstukken op het gebied van fysieke toegankelijkheid in de buitenomgeving (bijvoorbeeld inrichting van straten, pleinen, bouwprojecten). Graag komen wij in contact met inwoners die hier ervaring mee hebben, bijvoorbeeld omdat zij of iemand in hun omgeving een lichamelijke, visuele of auditieve beperking hebben

De raadpleeggroep heeft ook ambities om zich te gaan richten op informatieve toegankelijkheid. Inwoners met affiniteit en/of ervaring op dit terrein worden ook gevraagd te reageren. Bijvoorbeeld inwoners die moeite hebben met verwerken van informatie, laaggeletterd zijn of beperkte digitale vaardigheden hebben.

U komt in een prettige gemotiveerde groep terecht, waarbij u kunt bijdragen aan concrete verbeteringen binnen de gemeente. Het gaat om een tijdsinvestering van een aantal uur per maand. De activiteiten vinden overdag plaats. Het is fijn als u in de gemeente Renkum woont.

Meer weten of reageren?

Bel met Kees Hogendorf (voorzitter) (06) 10 16 55 70, Hans Cornelissen (lid) (06) 83 89 75 39) of Gerda Rijneveld (ambtelijk secretaris) op (026) 33 48 111 (maandag, dinsdag en donderdagochtend) of stuur een bericht naar e-mail adviesraadsociaaldomein@renkum.nl.