Commissie ruimtelijke kwaliteit

De onafhankelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Openbare vergaderingen

1 keer per 2 weken op maandag vergadert de kleine commissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering beoordeelt de rayonarchitect van het Gelders Genootschap, samen met het burgerlid, de ingediende plannen. Complexe plannen behandeld de grote commissie. Deze vergaderingen zijn 1 keer per 4 weken op wisselende locaties.

De vergaderingen zijn openbaar. De agenda staat op de website van het Gelders Genootschap.

De leden van de commissie baseren hun advies op de criteria die in de Welstandsnota 2013 staan.

Monumentenzorg

De Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college ook op het gebied van de monumentenzorg. De monumentenzorg richt zich op rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en archeologie.