Commissie ruimtelijke kwaliteit

De onafhankelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en omgevingsplannen.

De kleine Commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert 1 keer per 2 weken op maandag in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering beoordeelt de rayonarchitect van het Gelders Genootschap, samen met het burgerlid, de ingediende plannen. Complexe plannen behandelt de grote commissie. Deze vergaderingen zijn 1 keer per 4 weken op wisselende locaties.

De vergaderingen zijn openbaar. Wij publiceren de agenda van deze vergaderingen.

Monumentenzorg

De Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college ook op het gebied van de monumentenzorg. De monumentenzorg richt zich op rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en archeologie.

Welstandsnota

De leden van de commissie baseren hun advies op de criteria die in de Welstandsnota staan.