Groenberaad

Het Groenberaad is een zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. In het groenberaad zitten inwoners van onze gemeente. Deze inwoners weten wat er speelt in Renkum. Het groenberaad adviseert het college van B&W over biodiversiteit, openbare ruimte, ecologie, bomen, klimaatadaptatie, gemeentelijk bos, natuur, landschap en duurzaamheid.

Wat doen wij?

We spreken over hoe zaken in het Ruimtelijk Domein geregeld zijn. Als het beter kan, geven we dat door aan de gemeente. Het Groenberaad komt 6 tot 10 keer per jaar bij elkaar. We praten dan over grotere projecten en beleid in het Ruimtelijk Domein. Als we denken dat het beter kan worden geregeld, dan geven we advies aan de gemeente. Inwoners kunnen ook bij onze vergaderingen komen luisteren en vertellen wat hen bezig houdt.

Doe mee

Heeft u zelf ideeën of vindt u dat het beter kan? Neem dan contact met ons op! Wij horen graag uw mening en ervaringen. Deze nemen wij mee in onze adviezen. Samen komen we tot betere adviezen. 

Leden groenberaad

De leden van het groenberaad zijn inwoners. Dit zijn:

  • Emma van Blom
  • Henrike de Jonge-Kuijpers
  • Carlo van Rijswijk
  • Maarten Veldhuis 

Contact

  • Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar groenberaad@renkum.nl.
  • Bel ons op (026) 33 48 111
  • Post voor de Groenberaad kunt u sturen naar: Groenberaad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek

Het groenberaad werkt volgens de Verordening Groenberaad gemeente Renkum. De adviesraad behandelt geen individuele zaken.