Collegeperspectief 2022-2026

Renkum in bloei. Dat is de titel van het collegeperspectief. Het collegeperspectief geeft voor de periode 2022-2026 de plannen en ambities weer waar het college van burgemeester en wethouder het initiatief neemt voor nieuw te formuleren beleid of uitvoering.