2. Vergezicht: waar Renkum staat in 2030

In 2030...

 • Zijn er genoeg betaalbare, goede en passende woningen, en behoren lange wachttijden op een sociale huurwoning tot het verleden.
 • Is het gemakkelijk om door te stromen naar een kleinere of grotere woning onze gemeente of de regio.
 • Dragen we allemaal bij aan en hebben we allemaal profijt van de energietransitie en liggen we op koers om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
 • Ondernemen bedrijven en zelfstandigen duurzaam en maatschappelijk verantwoord.
 • Is het rijke landschap in onze gemeente hersteld en versterkt.
 • Is de natuur buiten en binnen de dorpen in balans en veerkrachtig door een hogere biodiversiteit.
 • Voelt jong tot oud zich thuis in onze gemeente, en is er volop gelegenheid te genieten en bij te dragen aan de kernkwaliteiten van Renkum: natuur en land-schap, kunst en onze Airborne-geschiedenis.
 • Is onze gemeente voor recreanten en toeristen herkenbaar als Airbornegemeente, kunstenaarsgemeente en Veluwegemeente.
 • Leeft iedere inwoner in een gezonde leefomgeving.
 • Hebben we bereikbare dorpen door het slim investeren in het openbaar vervoer en fietsverbindingen, en het tegengaan van onnodig autoverkeer dat door onze dorpen rijdt.
 • Rijden auto’s binnen onze dorpen maximaal 30 km per uur.
 • Is er geen drempel voor het inleveren van waardevolle grondstoffen op het afvalbrengstation.
 • Hebben alle inwoners gelijke kansen op een zelfontplooiing en ontwikkeling.
 • Zijn publieke voorzieningen voor sport, bewegen, muziek en ontmoeting, maar ook zorg en ondersteuning voor iedere inwoner dichtbij en toegankelijk.
 • Hebben alle inwoners bestaanszekerheid, en worden kinderen en jongeren niet belemmerd door schulden of armoede.
 • Zijn al onze dorpen levendig en worden hun unieke kwaliteiten benut.
 • Werkt de gemeente als gelijkwaardig partner samen met inwoners, ondernemers en organisaties.
 • Is de gemeente zelfstandig en een betrouwbare dienstverlener voor inwoners.
 • Hebben we samen met inwoners en medewerkers van de gemeentelijke organisatie onnodige regels en procedures verminderd.