4. Financiën: wat we uitgeven

Vanwege de vele onzekerheden van de Maartcirculaire (2022) en het ontbreken van de Meicirculaire (2022) is het op dit moment niet mogelijk om tot een doorgerekende financiële paragraaf te komen. Feitelijk wordt de Perspectiefnota 2022 de financiële paragraaf van dit Collegeperspectief, die vervolgens wordt vertaald in de Begroting 2023 en verder.

Op basis van de Maartcirculaire en de doorrekening van het regeerakkoord lijkt het erop dat gemeenten er vooral incidenteel geld bij krijgen de komende jaren. Met een aantal incidentele investeringen willen we maatschappelijke meerwaarde creëren om onze doelstellingen dichterbij te brengen. We maken hieronder een inschatting van deze posten. In de Perspectiefnota 2022 worden deze incidentele investeringen nader onderbouwd en integraal afgewogen.

Doel Focuspunt Incidentele investering (schatting) 
Cofinanciering en stimuleringsfonds lokale initiatieven De kracht van ontmoeting € 100.000,-
Pilot Renkum Doet – democratiseren van subsidies naar voorbeeld van Ede Doet Overheid nabij € 250.000,-
Mogelijk maken viering 100 jaar Gemeente Renkum Genieten van wat heel Renkum te bieden heeft € 70.000,-
Uitvoering visie recreatie & toerisme en toekomstige visie Cultuur Genieten van wat heel Renkum te bieden heeft € 100.000,-
Impuls aan landschapsbasisplan Natuurrijk groen € 100.000,-
Impuls spelen, ontmoeten en bewegen in de buitenruimte Gezonde omgeving € 100.000,-
Project Vaste-Lasten-Neutraal verduurzamen Verduurzaming met en voor iedereen € 86.000,-
Schone Lucht Akkoord Gezonde omgeving € 60.000,-