Openbare besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Na de vergadering verschijnt de openbare besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft. Iedere besluitenlijst staat 6 weken op de website.